Wynajem Osuszaczy powietrza
Wynajem Osuszaczy powietrza
Wynajem Nagrzewnic
Wynajem Nagrzewnic
Wynajem Wentylatorów
Wynajem Wentylatorów
Wynajem Klimatyzatorów
Wynajem Klimatyzatorów
Bezpłatna dostawa
Brak kaucji
Konkurencyjne ceny
Pomiary wilgotności

Blog

Zastosowanie osuszaczy powietrza

22.01.2020

Osuszanie powietrza, obok ogrzewania, chłodzenia i nawilżania służy do utrzymywania właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub prowadzone są procesy technologiczne. Stan otoczenia, w którym powietrze posiada wymagane parametry zapewniające dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu nazywa się komfortem cieplnym. Komfort cieplny wchodzący w skład komfortu klimatycznego, zapewnia się m.in. przez utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza.

Główne zastosowania osuszaczy

  • Zapewnienie odpowiedniego komfortu klimatycznego
  • Procesy technologiczne w różnych gałęziach przemysłu
  • Ochrona przed korozją
  • Ochrona przed kondensacją pary wodnej
  • Zapobieganie oblodzeniu
  • Zapobieganie rozwojowi grzybów i bakterii
  • Usprawnianie prac remontowo budowlanych
  • Zapobieganie zbrylaniu materiałów

Osuszanie w procesach technologicznych

Procesy technologiczne wielu gałęzi przemysłu wymagają powietrza o określonej wilgotności, niejednokrotnie dużo niższej od wilgotności powietrza otoczenia. Suche powietrze jest najczęściej stosowane do usuwania wody z wytwarzanych produktów. Zdarza się, że produkcja niektórych wyrobów, jest możliwa, tylko w atmosferze o niskiej wilgotności, gdyż wilgoć mogłaby powodować niepożądane reakcje chemiczne.

Zmniejszenie ilości wody w powietrzu ogranicza rozwój bakterii, wirusów i grzybów w nim zawartych. Dzięki temu osuszanie znajduje zastosowanie w niektórych procesach produkcyjnych. Osuszanie powietrza stosuje się głównie w przemysłach: farmaceutycznym, spożywczym, budowlanym, elektronicznym, przetwórstwie drewna i innych.

Osuszanie jako ochrona przed korozją

Powstawanie korozji w dużym stopniu zależne jest od wilgotności powietrza. Narażenie stali na działanie powietrza o wilgotności względnej ok. 60% staje się przyczyną powstawania ognisk korozji. Powietrze, którego wartość wilgotności względnej mieści się w przedziale od ok. 60-100% znacząco przyśpiesza proces korozji. Utrzymywanie wilgotności na poziomie 45-50% pozwala, chronić metale żelazne przed korozją.

Osuszanie dla ochrony przed kondensacją pary wodnej

Wykraplanie wody zachodzi w miejscach występowania powierzchni o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy powietrza otoczenia. Kondensacja pary wodnej jest powszechnym problemem w stacjach hydroforowych i zakładach wodociągowych. Temperatura urządzeń, zbiorników, rur i innych elementów instalacji jest zbliżona do temperatury wody gruntowej, która waha się od 5 do 12°C.

W momencie gdy temperatura i wilgotność powietrza otoczenia są odpowiednio wyższe, może następować wykraplanie wody na wyżej wymienionych elementach. Woda może wykraplać się również na ścianach lodowisk, które są chłodzone przez lód.

Wykraplająca się woda może powodować zniszczenia oraz inne zagrożenia. Odpowiednie osuszenie powietrza pozwala obniżyć temperaturę punktu rosy. Dzięki temu można uchronić się od kondensacji pary wodnej w niepożądanych miejscach.

Osuszanie jako zapobieganie oblodzeniu

Wilgotne powietrze powoduje narastanie lodu w mroźniach, chłodniach oraz ich rampach załadowczych. Osuszenie powietrza zapobiega powstawaniu lodu oraz przyśpiesza odprowadzanie ciepła z produktów (zamrażanie). Wpływa to na zmniejszenie kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa.

Osuszanie w celu zapobiegania rozwojowi grzybów i bakterii

Wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi grzybów w tym pleśni, które mogą być zawarte w wielu materiałach i mogą w nich pozostawać latami, nie powodując żadnych zmian ani strat. Dopiero przy około 70% wilgotności następuje ich gwałtowny rozwój przyczyniający się do powstawania różnych problemów zarówno materialnych jak i zdrowotnych. Najczęstszymi z nich są niszczenie ścian budynków, narost pleśni oraz gnicie magazynowanych zbóż, pasz oraz produktów spożywczych.

Obecność wody w powietrzu sprzyja także rozwojowi bakterii, powodujących różnego rodzaju choroby oraz będących przyczyną skażeń. Grzyby i bakterie mogą być również źródłem powstawania przykrych zapachów. Osuszanie powietrza pozwala wyeliminować problemy związane z rozwojem grzybów oraz bakterii.

Osuszanie w budownictwie

Woda znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie głównie jako substrat zapraw, betonu cementowego, klejów oraz farb. Z tego powodu konieczne jest usunięcie nadmiaru wody z nowych i remontowanych budynków. Dzięki temu uzyskuje się odpowiednią izolacyjność, wytrzymałość i trwałość konstrukcji oraz powłok malarskich. Dodatkowo zapobiega się rozwojowi grzybów i bakterii. Usunięcie wody z wnętrza budynków można przeprowadzać różnymi sposobami jednak, najlepszym z nich jest osuszanie powietrza, dzięki czemu ściany oddają nadmiar wody.

Osuszanie przeciw zbrylaniu materiałów

Wiele produktów występujących w stanie sypkim (głównie sproszkowanym), ma zdolności higroskopijne. Wskutek działania wilgoci następuje zlepianie i zbrylanie się tego typu produktów, co bezpośrednio przekłada się na jakość oraz koszty produkcji. Magazynowanie zawilgoconych produktów także może powodować szereg komplikacji. Obniżenie wilgotności powietrza pozwala uchronić się od tego typu problemów.

Nietypowe zastosowania osuszaczy

Osuszanie powietrza znajduje również inne zastosowania. Jednym z nich jest używanie osuszaczy kondensacyjnych w pomieszczeniach, w których suszy się wypraną odzież. Poza tym przenośne osuszacze kondensacyjne stosować można w budynkach dotkniętych skutkami powodzi, gdzie szybko i niezależnie od pogody pozwalają osuszyć zawilgocone pomieszczenia. Osuszanie powietrza jest niezbędne w systemach klimatyzacji obiektów o dużych zyskach wilgoci takich jak baseny kąpielowe, natryski, laboratoria i inne. Pozwala to ograniczyć nakład kosztów eksploatacji, głównie z uwagi na odzysk ciepła oraz części odparowanej wody. Wysoka zawartość wody w powietrzu może powodować zmiany właściwości fizycznych i chemicznych. Papier przechowywany w warunkach zbyt wysokiej wilgotności traci swoją sztywność i odkształca się. Niektóre spoiwa i tworzywa sztuczne narażone na działanie wilgoci tracą swoje właściwości. Produkty wrażliwe na działanie wilgoci np. niektóre leki, zachowują trwałość tylko pod warunkiem przechowywania ich w warunkach obniżonej wilgotności.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pn-sob 8-20
Zadzwoń! tel. 695 144 011
lub napisz na poniższy adres
e-mail biuro@rentalpoint.pl

Oferta wypożyczalni więcej